img-0
SARS-COV-2 Not Found

SARS-COV-2 Not Found

הצהרה על בידוד וירוס

זהו תרגום חופשי לעברית של המקור באנגלית.

הצהרה זו פורסמה ע”י ד”ר אנדרו קאופמן, ד”ר תומאס קוון וסאלי פאלון מורל MA מארה”ב והיא נועדה להראות שלמעשה עד מועד פרסומה באמצע פברואר 2021 לא הוכח בצורה מדעית טהורה קיומו של הוירוס SARS-COV-2 ולכן גם לא הוכח שוירוס זה הוא הגורם למחלה המיוחסת אליו – קוביד-19.

את המקור באנגלית ניתן למצוא כאן:

Statement On Virus Isolation (SOVI)

…………………………………………………………………………….

בידוד: פעולת הבידוד; העובדה או המצב של להיות מבודד או לעמוד לבד; הפרדה מדברים או אנשים אחרים; בְּדִידוּת.

מילון אוקספורד באנגלית

נמשכת המחלוקת בשאלה האם נגיף ה- SARS-CoV-2 אי פעם בודד או טוהר. עם זאת, באמצעות ההגדרה הנ”ל, השכל הישר, חוקי ההיגיון ותכתיבי המדע, כל אדם ללא דעה מוקדמת חייב להגיע למסקנה כי נגיף ה- SARS-CoV-2 מעולם לא בודד או טוהר. כתוצאה מכך, לא ניתן למצוא שום אישור לקיומו של הנגיף. ההשלכות ההגיוניות והמדעיות של עובדה זו הן:

  • לא ניתן לדעת את המבנה וההרכב של דבר שלא הוכח שהוא קיים, כולל נוכחות, מבנה ותפקוד של כל ספייק היפותטי או חלבונים אחרים;
  • לא ניתן לדעת את הרצף הגנטי של דבר שמעולם לא נמצא;
  • אי אפשר לדעת “וריאציות” של משהו שלא הוכח שהוא קיים;
  • אי אפשר להוכיח ש- SARS-CoV-2 גורם למחלה בשם Covid-19.

במונחים תמציתיים ככל האפשר, הנה הדרך הנכונה לבודד, לאפיין ולהדגים וירוס חדש. ראשית, לוקחים דגימות (דם, כיח, הפרשות) מאנשים רבים (למשל 500) עם תסמינים שהם ייחודיים וספציפיים מספיק כדי לאפיין מחלה. מבלי לערבב דגימות אלה עם כל רקמה או מוצרים המכילים גם חומר גנטי, הוירולוג ממסמס, מסנן ומעביר את הדגימה בצנטריפוגה, כלומר מטהר את הדגימה. טכניקה וירולוגית נפוצה זו, שנעשתה במשך עשרות שנים על מנת לבודד בקטריופאגים (1) ונגיפי ענק כביכול בכל מעבדה וירולוגית, מאפשרת לוירולוג להדגים במיקרוסקופ אלקטרוני אלפי חלקיקים בגודל זהה. חלקיקים אלה הם הנגיף המבודד והמטוהר.

חלקיקים זהים אלה נבדקים לגבי אחידותם על ידי טכניקות פיזיקליות ו/או מיקרוסקופיות. לאחר קביעת הטוהר, ניתן להמשיך ולאפיין את החלקיקים. זה יכלול בחינה של המבנה, המורפולוגיה וההרכב הכימי של החלקיקים.

לאחר מכן, המבנה הגנטי שלהם מאופיין ע”י מיצוי החומר הגנטי ישירות מהחלקיקים המטוהרים ובאמצעות טכניקות של רצף גנטי, כמו רצף סנגר, שקיימות גם כן זה עשרות שנים. אז עושים אנליזה כדי לאשר שחלקיקים אחידים אלה מקורם אקסוגני (מבחוץ) כפי שמבינים את המושג נגיף, ולא תוצרי הפירוק הרגילים של רקמות מתות וגוועות (2). (נכון למאי 2020, אנו יודעים שלוירולוגים אין דרך לקבוע אם החלקיקים שהם רואים הם וירוסים או סתם תוצרי פירוק רגילים של רקמות מתות וגוועות).(3).

1 Isolation, characterization and analysis of bacteriophages from the haloalkaline lake Elmenteita, KenyaJuliah Khayeli Akhwale et al, PLOS One, Published: April 25, 2019. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0215734 — accessed 2/15/21

2 “Extracellular Vesicles Derived From Apoptotic Cells: An Essential Link Between Death and Regeneration,” Maojiao Li1 et al, Frontiers in Cell and Developmental Biology, 2020 October 2. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2020.573511/full — accessed 2/15/21


3 “The Role of Extracellular Vesicles as Allies of HIV, HCV and SARS Viruses,” Flavia Giannessi, et al, Viruses, 2020 May 

אם הגענו עד כאן אז בודדנו באופן מלא, אפיינו וריצפנו גנטית חלקיק נגיף אקסוגני. עם זאת, אנחנו עדיין צריכים להראות שזה קשור לסיבתיות למחלה. זה מתבצע על ידי חשיפת קבוצה של נבדקים בריאים (בדרך כלל משתמשים בבעלי חיים) לנגיף מבודד ומטוהר זה בדרך בה המחלה אמורה לעבור. אם בעלי החיים נדבקים באותה מחלה, כפי שמאשרים זאת ממצאים קליניים וניתוחיים, זה מראה כי הנגיף אכן גורם למחלה. זה מדגים זיהומיות והעברה של גורם זיהומי.

אף אחד מהצעדים הללו אפילו לא נוסה עם נגיף ה- SARS-CoV-2, ויותר מכך: כל השלבים הללו לא בוצעו בהצלחה עבור כל מה שמכונה נגיף פתוגני. מחקרינו מצביעים על כך שלא קיים בספרות הרפואית אפילו מחקר אחד המראה צעדים אלה.

במקום זאת, מאז 1954, וירולוגים לקחו דגימות לא מטוהרות ממספר קטן יחסית של אנשים, לרוב פחות מעשרה, עם מחלה דומה. לאחר מכן הם מעבדים בצורה מינימלית דגימה זו ומרכיבים דגימה לא מטוהרת זו על תרבית רקמה המכילה בדרך כלל ארבעה עד שישה סוגים אחרים של חומר – כולם מכילים חומר גנטי זהה למה שמכונה “וירוס”. תרבית הרקמה מורעבת ומורעלת ומתפוררת לכן לסוגים רבים של חלקיקים, חלקם מכילים חומר גנטי. כנגד כל שכל ישר, היגיון, השימוש בשפה האנגלית והיושרה המדעית, תהליך זה נקרא “בידוד וירוסים”. תבשיל זה המכיל שברי חומר גנטי ממקורות רבים עובר לאחר מכן אנליזה גנטית, שיוצרת לאחר מכן בתהליך הדמיית מחשב את הרצף הגנטי לכאורה של הנגיף לכאורה, מה שמכונה in silico genome. בשום זמן לא אושר נגיף ממשי במיקרוסקופ אלקטרוני. בשום זמן לא הוצא ורוצף הגנום מוירוס ממשי. זו הונאה מדעית.

התצפית לפיה הדגימה הלא מטוהרת – זו שהורכבה על תרבית רקמה יחד עם אנטיביוטיקה רעילה, רקמת עובר בקר, מי שפיר ורקמות אחרות – הורסת את רקמת הכליה עליה היא הורכבה, ניתנת כעדות לקיומו של הנגיף ולפתוגניות שלו. זוהי הונאה מדעית.

מעתה ואילך, כאשר מישהו נותן לך מאמר שמציע כי נגיף ה- SARS-CoV-2 בודד, אנא בדוק את סעיפי השיטות. אם החוקרים השתמשו בתאי ורו או בכל שיטת תרבית אחרת, אתה יודע שהתהליך שלהם לא היה בידוד. תשמע את התירוצים הבאים מדוע לא נעשה בידוד בפועל:

  1. לא נמצאו מספיק חלקיקי וירוס בדגימות של מטופלים לצורך אנליזה.
  2. נגיפים הם טפילים תוך תאיים; לא ניתן למצוא אותם מחוץ לתא באופן זה.

אם מספר 1 נכון, ואנחנו לא יכולים למצוא את הנגיף בליחה של אנשים חולים, אז באילו ראיות לדעתנו הנגיף מסוכן או אפילו קטלני? אם מספר 2 נכון, אז איך מתפשט הנגיף מאדם לאדם? אומרים לנו שזה יוצא מהתא להדביק אחרים. אז למה אי אפשר למצוא את זה?

לבסוף, הטלת ספק בטכניקות ומסקנות וירולוגיות אלו איננה סתם סוגיה מסיחה או מפלגת. לשפוך את האור על אמת זו הוא מעשה חיוני בכדי לעצור את ההונאה הנוראית הזו שהאנושות מתמודדת איתה. שכן, כפי שידוע כעת, אם הנגיף מעולם לא בודד, רוצף או הוכח שהוא גורם למחלה, אם הנגיף הוא דמיוני, אז מדוע אנו חובשים מסכות, שומרים על ריחוק חברתי ומכניסים את כל העולם לכלא?

לבסוף, אם וירוסים פתוגניים אינם קיימים, אז מה מכניסים לאותם אביזרי הזרקה המכונים בטעות “חיסונים”, ומה מטרתם? שאלה מדעית זו היא הדחופה והרלוונטית ביותר בתקופתנו.

אנחנו צודקים. נגיף ה- SARS-CoV2 אינו קיים.

Sally Fallon Morell, MA

Dr. Thomas Cowan, MD

Dr. Andrew Kaufman, MD

המקור באנגלית להצהרה זו שדרכו גם ניתן לחתום על ההצהרה נמצא בקישור הזה:

 Statement On Virus Isolation (SOVI)

כאן יש קישור לקטע וידאו (עם כתוביות בעברית) בו ד”ר קאופמן וד”ר קוון מסבירים למראיין מהו התהליך הנכון לבידודו וזיכוכו של וירוס ומה נחוץ להוכיח שהוירוס אכן גורם למחלה המיוחסת לו, והם מדגישים את העובדה שתהליך זה לא נעשה בשום מקום לגבי הוירוס SARS-COV-2:  האם נגיף הקורונה אי-פעם בודד?

 

פורסם ב-5.3.2021

מאמר מפורט המציג את חוסר הביסוס המדעי בנושא הקורונה יש כאן: קורונה – היכן האמת?

 

עידן סער

……………………………………………………………………………………………………..

מתרגם מאמר זה אינו רופא MD והמידע שכאן אינו מהווה המלצות או התוויות רפואיות.
בכל מקרה יש לפנות לרופא מוסמך.

…………………………………………………………………………………………………….

עגלת קניות
מצב יום/לילה
Scroll to Top

הירשמו לניוזלטר* שלנו וקבלו במתנה, ללא עלות,
את סדרת הסרטונים:

 

מחלה זה משהו אחר

סדרת 8 הסרטונים הקצרים הללו, מציגה את חמשת החוקים הביולוגיים הטבעיים של הרפואה החדשה(GHk/GNM). במהלך צפייה בת שעה תוכלו לקבל מושג כללי ראשוני על נקודת מבט חדשה זו המסבירה בריאות וחולי בדרך חדשנית ומראה כי מחלות מכל הסוגים מתחילות כתגובה להלם המהווה קונפליקט ומתנהלות בדרך ברורה והגיונית המאפשרת החלמה כפי שהתכוון הטבע.

הירשמו – קבלו – צפו – והשכילו!

* ניתן להסיר עצמך מתפוצת הניוזלטר בכל שלב בהמשך.
×
דילוג לתוכן