תניית פטור (Disclaimer)

תגליות הרפואה החדשה נעשו אמנם על ידי רופא במשך כארבעים שנה. עם זאת, הרפואה הרגילה (הקונבנציונאלית) אינה מכירה בהן ובדרך כלל גם לא מכירה אותן.
לכן, חשוב לקרוא ולהכיר את כל הסתייגויות להלן:

  • המרכז הישראלי לרפואה החדשה אינו ארגון רפואי והוא מביא ידע שאינו מקובל ברפואה הרגילה.
  • הידע המופץ על ידי המרכז הישראלי לרפואה החדשה, כולל הידע בקורס זה, הוא על פי תגליות הרפואה החדשה והרחבותיה, או שהוא ידע כללי אותו ניתן למצוא ברשת האינטרנט.
  • קורס זה אינו מתיימר ללמד ידע ע"פ הרפואה הרגילה. ככל שיש התייחסויות לידע רפואי/מחקרי, הוא מובא כהרחבה למטרות חינוכיות, ואינו מהווה יעוץ, אבחנה או התוויה ע"פ הרפואה הרגילה.
  • מרצי הקורס אינם רופאים (אלא אם צוין כך במפורש). המצגות, השיחות והידע הניתנים במהלך הקורס מיועדים אך ורק למטרות חינוך והשכלה כללית!
  • בשום מקרה אין לראות בידע המובא בקורס זה תחליף לאבחון, טיפול, התוויה או עצה של אנשי מקצוע מורשים בתחום הרפואה.
  • אין לנקוט פעולות רפואיות על פי הידע המובא בקורס זה.
  • ככל שיבחר מי ממשתתפי או משתתפות הקורס לנקוט פעולות, לטפל או לייעץ על פי הידע הניתן בקורס, הם עושים זאת על אחריותם בלבד!
  • המרכז הישראלי לרפואה החדשה או מי מחבריו אינם מקבלים על עצמם שום אחריות לגבי פעולות, טיפולים או יעוץ כזה וכמובן לא יישאו בשום אחריות כזו.
Shopping Cart
Scroll to Top
דילוג לתוכן