Yaara Kaiser

קורס יסודות בוקר – יוני 23

כדי להציג תוכן זה, עליך לאפשר JavaScript בדפדפן שלך.לשם כך, עקוב אחר הוראות אלה. כדי להציג תוכן זה, עליך לאפשר JavaScript בדפדפן שלך.לשם כך, עקוב אחר הוראות אלה. טוען… שם גודל תאריך עריכה   בסדר עולה בסדר יורד תצוגת תמונה ממוזערת הצג רשימה אין אפשרויות…

————————————

הגישה לדף זה מחייבת מינוי פעיל באתר
(לצורך רישום מינוי יש לפנות למרכז הישראלי לרפואה החדשה)

לחצו על “איזור אישי” כדי לגשת לאיזור האישי באתר
אם לא התחברתם, תתבקשו להכניס שם משתמש וסיסמה
(אם אין לכם סיסמה, לחצו על “איפוס סיסמה” ופעלו לפי ההוראות)

לאחר הכניסה לאיזור האישי לחצו על Memberships, ואז על View כדי להתחבר לתכנית המנוי הרצויה

קורס יסודות בוקר – יוני 23 Read More »

קורס מוקלט – הכרות עם הרפואה החדשה להחלמה טבעית

קורס מוקלט הכרות עם הידע של הרפואה החדשה להחלמה טבעית, 4 הרצאות לקהל הרחב רק 297 ש”ח!!! למה השתגענו ככה? כי הידע של הרפואה החדשה מציל חיים!!!לכן – אנחנו רוצים שכל בית בישראל יכיר אותו.הירשמו ושתפו הלאה… תאור הקורס  4 הרצאות זום מוקלטות של שעה וחצי להכרות עם הידע של הרפואה החדשה להחלמה טבעית. המידע

קורס מוקלט – הכרות עם הרפואה החדשה להחלמה טבעית Read More »

קורס הכרות עם הרפואה החדשה להחלמה טבעית – מאי 2023

קורס הכרות עם עקרונות הרפואה החדשה להחלמה טבעית – מרץ 2023 הקלטות הקורס כדי להציג תוכן זה, עליך לאפשר JavaScript בדפדפן שלך.לשם כך, עקוב אחר הוראות אלה. קבצי עזר כדי להציג תוכן זה, עליך לאפשר JavaScript בדפדפן שלך.לשם כך, עקוב אחר הוראות אלה. טוען… שם גודל תאריך עריכה   בסדר עולה בסדר יורד תצוגת תמונה

הגישה לדף זה מחייבת מינוי פעיל באתר
(לצורך רישום מינוי יש לפנות למרכז הישראלי לרפואה החדשה)

חשוב: יש להיכנס לחשבונכם באתר על מנת לצפות בתוכן דף זה
בגישה הראשונה לאתר יש לאפס את הסיסמה.

לחצו כאן לאיפוס סיסמה , הכניסו את המייל שלכם (איתו נרשמתם לקורס) ופעלו לפי ההוראות.
לאחר איפוס הסיסמה יש להכנס לאתר עם שם המשתמש (כתובת המייל שלכם) והסיסמה שבחרתם
ואז לחצו לכניסה לדף הקורס (https://gnm-il.com/basic-course-mor-6-21)
—————————————–

תוכלו לערוך את פרטי הפרופיל שלכם באתר:
לאחר שנכנסתם לחשבונכם באתר, תגיעו לדף “החשבון שלי“.
כאן תוכלו לערוך פרטים שונים בחשבונכם
בנוסף, תוכלו לגשת לדף הקורס וזה ולמינויים אחרים שלכם.
לשם כך לחצו על: “המנויים שלי” בתפריט הצד כדי לראות רשימה של מינויים מורשים,
ואז לחצו על הקישור למוצר/קורס הרצוי.

קורס הכרות עם הרפואה החדשה להחלמה טבעית – מאי 2023 Read More »

קורס הכרות עם הרפואה החדשה להחלמה טבעית – מרץ 2023

קורס הכרות עם עקרונות הרפואה החדשה להחלמה טבעית – מרץ 2023 הקלטות הקורס כדי להציג תוכן זה, עליך לאפשר JavaScript בדפדפן שלך.לשם כך, עקוב אחר הוראות אלה. קבצי עזר כדי להציג תוכן זה, עליך לאפשר JavaScript בדפדפן שלך.לשם כך, עקוב אחר הוראות אלה. טוען… שם גודל תאריך עריכה   בסדר עולה בסדר יורד תצוגת תמונה

הגישה לדף זה מחייבת מינוי פעיל באתר
(לצורך רישום מינוי יש לפנות למרכז הישראלי לרפואה החדשה)

חשוב: יש להיכנס לחשבונכם באתר על מנת לצפות בתוכן דף זה
בגישה הראשונה לאתר יש לאפס את הסיסמה.

לחצו כאן לאיפוס סיסמה , הכניסו את המייל שלכם (איתו נרשמתם לקורס) ופעלו לפי ההוראות.
לאחר איפוס הסיסמה יש להכנס לאתר עם שם המשתמש (כתובת המייל שלכם) והסיסמה שבחרתם
ואז לחצו לכניסה לדף הקורס (https://gnm-il.com/basic-course-mor-6-21)
—————————————–

תוכלו לערוך את פרטי הפרופיל שלכם באתר:
לאחר שנכנסתם לחשבונכם באתר, תגיעו לדף “החשבון שלי“.
כאן תוכלו לערוך פרטים שונים בחשבונכם
בנוסף, תוכלו לגשת לדף הקורס וזה ולמינויים אחרים שלכם.
לשם כך לחצו על: “המנויים שלי” בתפריט הצד כדי לראות רשימה של מינויים מורשים,
ואז לחצו על הקישור למוצר/קורס הרצוי.

קורס הכרות עם הרפואה החדשה להחלמה טבעית – מרץ 2023 Read More »

קורס הכרות עם הרפואה החדשה להחלמה טבעית – ינואר 2023

קורס עקרונות הרפואה החדשה להחלמה טבעית – ינואר 2023 הקלטות הקורס כדי להציג תוכן זה, עליך לאפשר JavaScript בדפדפן שלך.לשם כך, עקוב אחר הוראות אלה. קבצי עזר כדי להציג תוכן זה, עליך לאפשר JavaScript בדפדפן שלך.לשם כך, עקוב אחר הוראות אלה. טוען… שם גודל תאריך עריכה   בסדר עולה בסדר יורד תצוגת תמונה ממוזערת הצג

הגישה לדף זה מחייבת מינוי פעיל באתר
(לצורך רישום מינוי יש לפנות למרכז הישראלי לרפואה החדשה)

חשוב: יש להיכנס לחשבונכם באתר על מנת לצפות בתוכן דף זה
בגישה הראשונה לאתר יש לאפס את הסיסמה.

לחצו כאן לאיפוס סיסמה , הכניסו את המייל שלכם (איתו נרשמתם לקורס) ופעלו לפי ההוראות.
לאחר איפוס הסיסמה יש להכנס לאתר עם שם המשתמש (כתובת המייל שלכם) והסיסמה שבחרתם
ואז לחצו לכניסה לדף הקורס (https://gnm-il.com/basic-course-mor-6-21)
—————————————–

תוכלו לערוך את פרטי הפרופיל שלכם באתר:
לאחר שנכנסתם לחשבונכם באתר, תגיעו לדף “החשבון שלי“.
כאן תוכלו לערוך פרטים שונים בחשבונכם
בנוסף, תוכלו לגשת לדף הקורס וזה ולמינויים אחרים שלכם.
לשם כך לחצו על: “המנויים שלי” בתפריט הצד כדי לראות רשימה של מינויים מורשים,
ואז לחצו על הקישור למוצר/קורס הרצוי.

קורס הכרות עם הרפואה החדשה להחלמה טבעית – ינואר 2023 Read More »

קורס פסיכוזות ערב – נובמבר – 22

קורס פסיכוזות ערב נובמבר 2022 כדי להציג תוכן זה, עליך לאפשר JavaScript בדפדפן שלך.לשם כך, עקוב אחר הוראות אלה. כדי להציג תוכן זה, עליך לאפשר JavaScript בדפדפן שלך.לשם כך, עקוב אחר הוראות אלה. טוען… שם גודל תאריך עריכה   בסדר עולה בסדר יורד תצוגת תמונה ממוזערת הצג רשימה אין אפשרויות…

הגישה לדף זה מחייבת מינוי פעיל באתר
(לצורך רישום מינוי יש לפנות למרכז הישראלי לרפואה החדשה)

חשוב: יש להיכנס לחשבונכם באתר על מנת לצפות בתוכן דף זה
בגישה הראשונה לאתר יש לאפס את הסיסמה.

לחצו כאן לאיפוס סיסמה , הכניסו את המייל שלכם (איתו נרשמתם לקורס) ופעלו לפי ההוראות.
לאחר איפוס הסיסמה יש להכנס לאתר עם שם המשתמש (כתובת המייל שלכם) והסיסמה שבחרתם
ואז לחצו לכניסה לדף הקורס (https://gnm-il.com/psychosis-course-eve-5-21/)
—————————————–

תוכלו לערוך את פרטי הפרופיל שלכם באתר:
לאחר שנכנסתם לחשבונכם באתר, תגיעו לדף “החשבון שלי“.
כאן תוכלו לערוך פרטים שונים בחשבונכם
בנוסף, תוכלו לגשת לדף הקורס וזה ולמינויים אחרים שלכם.
לשם כך לחצו על: “המנויים שלי” בתפריט הצד כדי לראות רשימה של מינויים מורשים,
ואז לחצו על הקישור למוצר/קורס הרצוי.

קורס פסיכוזות ערב – נובמבר – 22 Read More »

תקציר המודל המדעי של הרפואה החדשה

תקציר המודל המדעי של הרפואה החדשה כדי להציג תוכן זה, עליך לאפשר JavaScript בדפדפן שלך.לשם כך, עקוב אחר הוראות אלה. טוען… שם גודל תאריך עריכה   בסדר עולה בסדר יורד תצוגת תמונה ממוזערת הצג רשימה אין אפשרויות…

תקציר המודל המדעי של הרפואה החדשה Read More »

שיעור בונוס – הגישה הטיפולית ודוגמאות מהקליניקה

שיעור בונוס – הגישה הטיפולית ודוגמאות מהקליניקה (שיעור מוקלט מראש) שיעור בונוס זה מציג סיפורי מקרה ודוגמאות ליישום ההבנות של הרפואה החדשה בשילוב כלים טיפוליים בקליניקה.בדף זה תוכלו לגשת לחומרי השיעור. את קבצי העזר תמצאו מתחת לנגן ההקלטות. למידה נעימה ומועילה  הרצאה כדי להציג תוכן זה, עליך לאפשר JavaScript בדפדפן שלך.לשם כך, עקוב אחר הוראות אלה.

שיעור בונוס – הגישה הטיפולית ודוגמאות מהקליניקה Read More »

שיעור בונוס – הדרכה לשימוש באתר באנגלית LearningGNM

שיעור בונוס – הדרכה לשימוש באתר באנגלית LearningGNM (שיעור מוקלט מראש) שיעור בונוס זה סוקר את המבנה והתוכן של אתר www.learningGNM.com וכיצד ניתן להפיק ממנו תשובות לשאולותינו. אתר learningGNM.com מספק מידע רב מאוד על הרפואה החדשה, במבנה קישורים משוכלל ונוח, והוא מאפשר הן למידה (ברמה מסויימת) והן חיפוש על פי קונפליקטים, תב”מ, תסמינים ושמות של מחלות

שיעור בונוס – הדרכה לשימוש באתר באנגלית LearningGNM Read More »

קורס חוקי הרפואה החדשה 5-22

הקלטות השיעורים כדי להציג תוכן זה, עליך לאפשר JavaScript בדפדפן שלך.לשם כך, עקוב אחר הוראות אלה. קבצי עזר כדי להציג תוכן זה, עליך לאפשר JavaScript בדפדפן שלך.לשם כך, עקוב אחר הוראות אלה. טוען… שם גודל תאריך עריכה   בסדר עולה בסדר יורד תצוגת תמונה ממוזערת הצג רשימה אין אפשרויות…

————————————

הגישה לדף זה מחייבת מינוי פעיל באתר
(לצורך רישום מינוי יש לפנות למרכז הישראלי לרפואה החדשה)

לחצו על “איזור אישי” כדי לגשת לאיזור האישי באתר
אם לא התחברתם, תתבקשו להכניס שם משתמש וסיסמה
(אם אין לכם סיסמה, לחצו על “איפוס סיסמה” ופעלו לפי ההוראות)

לאחר הכניסה לאיזור האישי לחצו על Memberships, ואז על View כדי להתחבר לתכנית המנוי הרצויה

קורס חוקי הרפואה החדשה 5-22 Read More »

עגלת קניות
GNM - ישראל

הירשמו לניוזלטר* שלנו וקבלו במתנה, ללא עלות,
את סדרת הסרטונים:

 

מחלה זה משהו אחר

סדרת 8 הסרטונים הקצרים הללו, מציגה את חמשת החוקים הביולוגיים הטבעיים של הרפואה החדשה(GHk/GNM). במהלך צפייה בת שעה תוכלו לקבל מושג כללי ראשוני על נקודת מבט חדשה זו המסבירה בריאות וחולי בדרך חדשנית ומראה כי מחלות מכל הסוגים מתחילות כתגובה להלם המהווה קונפליקט ומתנהלות בדרך ברורה והגיונית המאפשרת החלמה כפי שהתכוון הטבע.

הירשמו – קבלו – צפו – והשכילו!

* ניתן להסיר עצמך מתפוצת הניוזלטר בכל שלב בהמשך.
×
דילוג לתוכן